Logga in
Bostadsägare
Klicka här för att få bättre kontroll över ditt renoveringsprojekt
Hantverkare
Gå in här för att se hur vi gör dina projekt enklare och säkrare
Bostadsägare
Klicka här för att få bättre kontroll över ditt renoveringsprojekt
Hantverkare
Gå in här för att se hur vi gör dina projekt enklare och säkrare

Ireno förhindrar konflikter i renoveringsprojekt och gör dem till framgångshistorier. Med Ireno blir det lättare för bostadsägaren och hantverkaren att dela förväntningar, hålla koll på dokumentation och hantera betalningar. Och enas om man har olika uppfattningar.

Kort sagt, en tjänst för att kunna lämna renoveringsprojektet i fred.