Får jag ränta på pengarna som ligger på depositionskontot?

2020-09-11

Svar: Det utgår ingen ränta på depositionskontot, varken för Ireno eller den som sätter in pengar där.


Back to news