Hur säkertställer Ireno att hantverkaren är seriös?

2020-09-11

Svar: Utöver giltiga certifikat och försäkringar så verifierar Ireno att bolaget inte har ekonomiska problem. Att en hantverkare väljer att använda Ireno betyder också att hantverkaren inte är orolig för att bli granskad, något som indikerar att man är seriös.


Back to news