Vilka garantier lämnar Ireno på utfört arbete?

2020-09-11

Svar: Det är hantverkaren som lämnar garantier på sitt arbete. En garanti som ofta löper upp till 10 år. Ireno tillhandahåller dock all information från alla arbeten lättillgänglig för bostadsägaren.


Back to news