Vem betalar för irenos tjänst?

Svar: För en bostadsägare är det gratis. För hantverkaren betalar man en procentuell avgift, max 3%, beroende på mängden projekt man kör i Ireno.

Hur ansluter sig en hantverkare till tjänsten?

Svar: Under “Logga in” menyn kan man trycka på “Registrera sig”. När Ireno har granskat uppgifterna får man sina login detailjer i ett e-mail.