Logga in

Om tjänsten

Irenos tjänst följer ett renoveringsprojekt från början till slut.

Digitala avtal

För att ett renoveringsprojekt ska tillåtas bli framgångsrikt behöver hantverkare och bostadsägare vara överens om vad som ska göras, hur och när samt vad det skall kosta. Tecknandet av ett avtal löser det.

ABS18 är ett avtal som tagits fram av bland annat Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. Det är branschstandard vid större ROT-arbeten. Men som pappersversion är det gammalmodigt och tungarbetat. Till exempel är det ibland svårt att förstå vad de olika fälten avser.

Ireno har förfinat och moderniserat avtalet för att passa dagens hantverkare och bostadsägare.

Irenos avtal är i en användarvänlig digital version. Lätt att fylla i. Lätt att hålla reda på. Det är dynamiskt och fungerar för såväl större som mindre renoveringar, och varje sektion innehåller förklaringar så man kan vara säker på som avses.

Deponerad ersättning

Den ekonomiska sidan av ett renoveringsprojekt är förmodligen den största källan till oro för båda parter.

Hantverkaren kan känna oro kring huruvida det finns tillräckligt med pengar för att genomföra projektet och bostadsägaren kring att projektets kostnader skenar. Samtidigt som betalningen ibland förvandlas till ett påtryckningsmedel om projektet inte utvecklas som man tänkt.

Ireno tillhandahåller en säker betalningslösning där kunden deponerar pengar till ett av Ireno kontrollerat konto och utbetalning sker endast när projektet eller delprojektet är avslutat och godkänt.

Hantverkaren kan arbeta på med förvissning om att betalningsförmågan finns och kunden kan vara säker på att ersättningen bara betalas ut när man har godkänt arbetet.

Opartisk granskning

Vem har rätt? Även då ett ordentligt avtal har tecknats uppstår situationer där det ibland svårt att avgöra om något är gjort enligt specifikationen eller vid rätt tidpunkt eller med avsett material. Ord står mot ord.

Uppstår en sådan situation går en granskare från Ireno in i projektet och gör en opartisk bedömning där avtal, löpande dokumentation och foton granskas, och lämnar sitt utlåtande.

Ömsesidigt Rättsskydd

Ingen vill gå till rätten för att lösa en tvist. Med Irenos tjänst minimeras sannolikheten för denna sista utväg, men i svåra bedömningsfall behöver ändå parterna ta ett ärende vidare till juridiska instanser.

I det läget kan man vara i behov av ett extra skyddsnät. Därför ingår det ett rättskydd för både hantverkare och bostadsägare i Irenos tjänst.

Rättsskyddet täcker den självrisk vid rättegångskostnader som finns i partnernas försäkringar. Det betyder att alla kostnader som uppstår när ett ärende utvärderas och bedöms av myndigheterna och vid en eventuell rättegång är täckta.

Tydlig dokumentation

Att kontinuerligt dokumentera ett renoveringsprojekt borgar för en fredlig väg framåt. Många gånger löses knutar upp bara genom att det finns tydlig och deskriptiv dokumentation.

Med Irenos användarvänliga app och dess inbyggda kamerafunktion dokumenterar hantverkaren enkelt fortskridandet av projektet.

Fotona kompletteras med text, protokoll och annan viktig information kring projektet vilket är till stor nytta för att öka effektiviteten och kommer kunna användas exempelvis vid en schism eller inför framtida arbeten.

För hantverkaren är det samtidigt tryggt att kunna bevisa att arbetet är genomfört enligt gällande byggregler.

Hemmets servicebok ™

Varför är det svårt att hitta information om ett hems renoveringar bakåt i tiden, men så lätt att öppna handskfacket i en bil och läsa all historik?

Med Ireno sparas all projektinformation i serviceboken. Till exempel vem som renoverat, certifieringar, avtal och bilder. Utöver det kan fastighetsägaren själv lägga in dokument om bygglov, senaste dränering, tomtkartor och annan relevant information.

Serviceboken är kopplad till fastigheten och nås av bostadsägaren, såväl nuvarande som framtida. Det är till stor hjälp vid en försäljning. Dessutom kan man se vem som renoverade badrummet för fem år sedan om det uppstår en fuktskada, även om man precis köpt fastigheten.